Persondatapolitik

I forbindelse med samarbejde med Video2net afgives en række personoplysninger, herunder særligt

  • Navn
  • Adresse
  • E-mailadresse
  • Telefonnummer

Disse personoplysninger behandler vi i forbindelse med samarbejdet, da det er nødvendigt for, at vi kan opfylde vores del af samarbejdet (samt i en efterfølgende periode på 5 år, så du lettere kan genoptage samarbejdet på et senere tidspunkt). Herefter bliver oplysningerne slettet.

Datasikkerhed

Uanset om vi behandler dine personoplysninger med henblik på opfyldelsen af et samarbejde eller på baggrund af dit samtykke, vil vi altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning

Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger vi ligger inde med. Dette kan ske ved henvendelse til:

Video2net
CVR-nr. 19819981
Filmbyen 21, 4. sal. th.
8000 Aarhus C. .
Tlf.: 40923933
E-mail: henrik@video2net.dk

Du kan desuden kontakte vores databeskyttelsesrådgiver direkte på

Henrik Fink Isaksen
Filmbyen 21, 4. sal. th.
8000 Aarhus C. .
Tlf.: 40923933
E-mail: henrik@video2net.dk

Hvis der er fejl i vores oplysninger, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige, lige som du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Har du ønsker om ændring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til os på ovennævnte e-mailadresse.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandling af din e-mailadresse (så vi kan sende dig vores nyhedsbrev og relevante tilbud), kan det til enhver tid ske ved at trykke på et link i den enkelte nyhedsmail.

Hvis du ønsker at klage over Video2nets behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Videregivelse af persondata

Hos Video2net samarbejder vi med en række underdatabehandlere, som har eller kan have adgang til data (herunder persondata).

  • SurveyMonkey
  • Mailchimp
  • Dropbox
  • iCloud
  • PitService
  • Prix Multimedia
Menu